• 5
  • mei

Personeelstekorten in de zorg lopen verder op

Personeelstekorten in de zorg lopen verder op

 

Tot 2020 zijn er nog 20.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig. Als het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt ingevoerd, zijn er in de langdurige zorg over 5 jaar maar liefst 70.000 mensen extra nodig. Dat blijkt uit de brief over de personeelstekorten in de zorg die staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

V&VN deed al voor de verkiezingen een oproep aan politici om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken; het was hét speerpunt bij de actie ‘Vertrouw op ons’.
In de categorie HBO-verpleegkundigen (met name wijkverpleging en gespecialiseerde verpleegkundigen) is er echt een tekort aan voldoende mensen. In de overige sectoren, zoals verzorgenden IG, zouden er wel mensen moeten zijn, maar komen ze niet op de vacatures af.
Op korte termijn ligt de oplossing volgens de staatssecretaris in meer mensen opleiden, beter opleiden en een beter imago van de sector.

 

Langer, blijer en gezonder aan het werk

Op de lange termijn moet er een gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de ouderenzorg komen, waarin het nieuwe kabinet samenwerkt met alle partijen. Dat moet een scherpe analyse opleveren van de zorgvraag in Nederland, welk personeel daarbij hoort en hoe dat wordt opgeleid. Ook is een investering nodig in duurzame inzetbaarheid, om te zorgen dat mensen ‘langer, gezonder en blijer in de zorg werken’. Hoeveel geld er voor de verschillende doelen wordt gereserveerd, is nog niet duidelijk: het demissionaire kabinet kan daar geen besluit over nemen.

 

Overschot in de welzijnssector

Opvallend is dat de brief ook ingaat op het overschot dat zal ontstaan in de welzijnssector. Mensen met een welzijnsachtergrond kunnen straks ook goed aan de slag in de ouderenzorg, is de gedachte. We moeten dan denken aan nieuwe functies in de verpleeghuizen ‘op het grensvalk van zorg en welzijn’.
Een speciale werkgroep zal de actie-agenda voor de arbeidsmarktproblemen in de zorg maken. Die gaat onder andere op zoek naar regionale successen – want op sommige plaatsen lukt het wèl om voldoende mensen te krijgen – om die vervolgens toe te kunnen passen op landelijk niveau.

Comments are closed.