European Multi Talent Health Care Group to pasjonaci swojej pracy w pośrednictwie między
kadrą kierowniczą a wykwalifikowanymi kandydatami na ważne stanowiska w różnych sektorach.

DLACZEGO WARTO SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Posiadamy:

 • Ponad 30 lat doświadczenia w zatrudnianiu, alokacji, selekcji i rekrutacji na rynek
  holenderski.
 • Rozległą wiedzę na temat holenderskiego rynku pracy.

NASZA MISJA

Naszą misją jest zapewnienie pracy europejskim bezrobotnym pielęgniarkom/pielęgniarzom w holenderskiej służbie zdrowia. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla naszych klientów, przyczynienie się do wysokiej satysfakcji z pracy wśród naszych pielęgniarzy/pielęgniarek EMTG oraz okazanie szacunku do ich środowiska kulturowego.

Jest to osiągane poprzez nasz styl profesjonalnego zarządzania.

W EMTG:

 • Promujemy, wybieramy, rekrutujemy i lokujemy wysoko wykwalifikowanych kandydatów.
 • Rekrutujemy kandydatów na wolne miejsca pracy w holenderskich firmach opieki
  medycznej.
 • Stosujemy przejrzysty sposób pracy.
 • Wprowadzamy wysokiej jakości standardy.
 • Zapewniamy intensywne wsparcie dla naszych europejskich kandydatów (trenerzy,
  zakwaterowanie, intensywna nauka języka).
 • Oferujemy doradztwo oraz wiedzę w zakresie holenderskiej kultury poprzez organizowanie
  kandydatom wycieczek do miast.

NIEZAWODNOŚĆ:

 • Nasza wiedza pozwala nam działać zgodnie z prawem WAADI (alokacja Pracowników przez
  Pośredników).
 • Umowy na podstawie porozumienia pracodawców lub zbiorowych układów pracy.
 • European Multi Talent Group Health Care jest członkiem SNA (Fundacji na rzecz
  Profesjonalnych Standardów Pracy) i działa zgodnie z NEN-4400-1, Holenderska Tabela Normalizacyjna.
 • Wszyscy pracownicy nabywają uprawnienia emerytalne po zaledwie 6 miesiącach pracy.