My v spoločnosti European Multi Talent Group Health Care sme nadšení našou prácou v sprostredkovaní medzi zástupcami a kvalifikovanými kandidátmi pre dôležité pozície v rôznych sektoroch.

PREČO BY STE NÁS MALI KONTAKTOVAŤ?

Máme:

 • Viac ako 30 rokov skúseností v oblasti zamestnávania, prideľovania, výberu a náboru na holandskom trhu.
 • Bohaté znalosti holandského pracovného trhu.

NAŠE POSLANIE

Naším poslaním je poskytovať prácu európskym nezamestnaným zdravotným sestrám v holandskom sektore zdravotnej starostlivosti. Našim cieľom je poskytovať dobrú kvalitu zdravotnej starostlivosti naším klientom, prispieť k vysokej spokojnosti so zamestnaním našich zdravotných sestier EMTG a ukázať, ako rešpektujeme kultúrne zázemie zdravotných sestier EMTG.

Uvedené sa dosahuje vďaka nášmu štýlu profesionálneho manažmentu.

My v EMTG:

 • Robíme akvizície, výber, nábor a umiestnenie vysoko kvalifikovaných kandidátov.
 • Robíme nábor kandidátov na voľné pracovné miesta v holandských spoločnostiach pôsobiacich v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 • Zavádzame transparentný spôsob práce.
 • Používame štandardy vysokej kvality.
 • Poskytujeme intenzívnu podporu našim európskym kandidátom (učiteľov, ubytovanie, intenzívne vyučovanie jazyka)
 • Poskytujeme rady a znalosti holandskej kultúry tak, že kandidátov nabádame, aby organizovali exkurzie do miest.

SPOĽAHLIVOSŤ:

 • Naše znalosti nám umožňujú fungovať v súlade so zákonmi WAADI (prideľovanie pracovníkov sprostredkovateľmi).
 • Zmluvy sú založené na kategóriách dohôd stanovených zmluvnými zamestnávateľmi alebo kolektívnymi pracovnými dohodami.
 • Spoločnosť European Multi Talent Group Health Care je členom SNA (Nadácia pre profesionálne pracovné štandardy) a pracuje s NEN-4400-1 ( Holandská štandardizačná tabuľka).
 • Všetci zamestnanci začnú prispievať do systému dôchodkového zabezpečenia už po 6 mesiacoch práce.