• 12
  • jul
Author

Zorginstellingen zien financieel perspectief gloren

AppleMark

AppleMark

Zorginstellingen verwachten voor 2017 weer meer financiële ruimte na jaren van bezuinigingen en beperkte economische groei. Meer dan twee derde van de zorginstellingen verwacht dat de omzet komend jaar gelijk blijft of zal stijgen, terwijl in 2015 64 procent nog een daling verwachtte.

Eén en ander blijkt uit de periodieke Financiële Zorgthermometer die Finance Ideas uitvoert in opdracht van de vereniging van financiële deskundigen in de zorgsector HEAD. De rooskleurige financiële verwachtingen in de zorgsector worden gevoed door de verbeterde algemene economische vooruitzichten. Ook het uitblijven van 500 miljoen euro aan bezuinigingen op de langdurige zorg speelt een rol.

Positieve trend

De groei-index van de Financiële Zorgthermometer, gebaseerd op de verwachtingen ten aanzien van reële omzet, laat dit kwartaal een sterk positieve trend zien. Ziekenhuizen en instellingen in de gehandicaptensector denken voor het eerst sinds jaren dat hun reële omzet de komende periode gaat stijgen. Dit vooruitzicht komt overeen met de verwachtingen ten aanzien van de contracteerruimte bij de zorginkoop voor 2017.

Van de respondenten werkzaam in ziekenhuizen denkt 56 procent komend jaar meer ruimte te krijgen van zijn of haar verzekeraars. In de gehandicaptenzorg is dit met een percentage van 34 procent aanzienlijk lager, maar in vergelijking met vorig jaar is ook hier een duidelijke omslag te zien. In 2015 verwachtte 66 procent van de respondenten werkzaam in de gehandicaptenzorg een daling, terwijl dit nu nog maar 19 procent is. Het sentiment in deze sectoren is duidelijk positief gekanteld, constateren de opstellers van de Zorgthermometer.

Tariefverschillen

Wat opvalt is dat er tussen de zorgverzekeraars grote verschillen optreden. Aanbieders van langdurige zorg verwachten van Zilveren Kruis een gemiddeld tarief te ontvangen dat circa 1 procent hoger ligt dan het gemiddelde van Menzis. Via de lagere tarieven bespaart Menzis bespaart zodoende circa 20 miljoen euro. De tarieven van CZ en VGZ bevinden zich tussen die van Achmea en Menzis.
Menzis hanteert ook in de curatieve sector een stringenter financieel inkoopbeleid, constateren de opstellers van de Zorgthermometer. Daar staat volgens de HEAD-achterban tegenover dat Menzis het meest stuurt op kwaliteit. VGZ is volgens de financials de zorgverzekeraar met wie het snelst contracten te ondertekenen zijn.

“Dat de groei-index van de Financiële Zorgthermometer alweer een aantal kwartalen een positieve trend laat zien is hoopvol”, reageert voorzitter Ellen Kalkhoven van HEAD. “De verschillen tussen zorgverzekeraars verdienen echter wel aandacht.”

Aan de meest recente Zorgthermometer hebben 149 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de eenentwintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd.

Comments are closed.