fbpx

Hoe integreer je internationale medewerkers op de werkvloer? 

Om onze economie in stand te houden vinden steeds meer bedrijven geschikte werknemers over de grens. Dit zijn hoogopgeleiden die hierheen komen om te werken bij zorginstellingen, doordat wij in Nederland te weinig hoogopgeleide personeel afleveren om te voldoen aan de vraag naar zorg.  

In het verleden kregen deze mensen geen integratietraject aangeboden. De druk om zich aan te passen werd het afgelopen jaar nog versterkt door de pandemie. Als meer instellingen het weer aandurven om internationaal personeel aan te nemen, waar moeten ze dan op letten voor een succesvolle integratie?  

internationale

Het belang van integratie 

Veel mensen vragen zich af of het wel de moeite waard is om integratietrajecten op te starten. Het kost immers veel kostbare tijd en moeite om iemand volledig te kunnen laten integreren. Bovendien heerst de gedachte dat expats hier tijdelijk verblijven en binnen de kortste keren weer zullen vertrekken.  

Maar veel van deze jonge hoogopgeleiden bouwen hier een nieuw leven en carrière op. Waarom zouden zij teruggaan als ze het hier goed hebben? Het is dus wel degelijk de moeite waard om aandacht te besteden aan integratie, zodat optimale resultaten worden behaald en uw clienten beter geholpen kunnen worden. 

Begeleiding 

Op de werkvloer maar ook daarbuiten is het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt. Medewerkers worden aangenomen om op den duur concrete resultaten op te leveren. Logischerwijs moet men dus tijd investeren in begeleiding. Als personeelstekort de enige reden is om naar het buitenland te grijpen, loop je risico dat er geen duidelijke verwachtingen worden uitgesproken en is de kans op het maken van fouten groter.  

Verder zullen er vragen ontstaan over administratieve zaken die voor Nederlandse werknemers vanzelfsprekend zijn. Begeleiding van internationale medewerkers (mentorschap, huisvesting, woonwerkverkeer, intensieve taaltraining) kan integratie bevorderen en misverstanden over de bedrijfscultuur en omgangsvormen voorkomen. 

internationale

Sociale integratie en participatie 

Normaliter moeten expats eerst wennen aan een nieuwe (werk)omgeving met bijpassende normen, waarden en gedrag, voordat ze weer een stap verder kunnen. Voor volledige integratie (professioneel succes, een prettige privésituatie en een rijk sociaal leven) is uiteindelijk de werknemer zelf verantwoordelijk. Wél kan een werkgever de helpende hand bieden door hen te stimuleren.  

Dit kan door middel van coaching, mentorschap en activiteiten. Een ongelukkige en onaangepaste medewerker presteert niet optimaal wat weer gevolgen heeft voor de productiviteit van een bedrijf. Om dat te voorkomen is het aan te raden om taallessen aan te bieden aan internationale werknemers.  

Hoewel het gros van de Nederlanders zich prima kan verwoorden in het Engels is het toch belangrijk om de Nederlandse taal te kunnen begrijpen. Vooral in de zorg komt dit goed van pas. Het is immers een sector waar communicatie erg belangrijk is.  

Betrek het hele team bij de kennismaking en geef bijvoorbeeld een gezamenlijke rondleiding aan de nieuwe kracht. Ook is het raadzaam om familieleden te betrekken bij activiteiten en evenementen, zodat ook zij zich thuis gaan voelen in Nederland. Want als de familie gelukkig is, dan voelt uw werknemer zich ook beter. 

Coaching 

Maak uw internationale personeel wegwijs in de Nederlandse (werk)cultuur door een coach aan te stellen. Een coach kan bij aankomst uw nieuwe zorgmedewerkers helpen hun nieuwe bestaan vorm te geven door te assisteren in zaken als verhuizing en inburgering.  

Het welbekende buddysysteem zou ook een oplossing kunnen bieden. Dan loopt een nieuwe werkgever mee met een ervaren collega om ingewerkt te worden en de rest van het team en de bedrijfscultuur te leren kennen. Dit geeft de verse krachten een aanspreekpunt, zodat ze makkelijker kunnen wennen aan hun nieuwe werkplek.  

Een coach kan als mentor fungeren zodat internationale medewerkers hun persoonlijke en professionele doelen kunnen definiëren, nastreven en bereiken. De coach kan helpen met het in kaart brengen van aandacht en tijdsmanagement, zodat het aanpassingsproces soepeler verloopt.  

Hierbij is het belangrijk dat nieuwe werknemers leren om de werk-privébalans te optimaliseren en leren omgaan met veeleisende werknemers, collega’s en leidinggevenden. Een coach is iemand die een luisterend oor kan bieden, zodat internationale werknemers iemand hebben waarbij zij hun hart kunnen luchten. 

Organisaties hebben competitief voordeel wanneer ze verschillen goed kunnen aansturen. Als u wilt dat iedereen zijn of haar maximale bijdrage levert, besef dan dat zonder actief beleid, de potentie van buitenlandse collega’s mogelijk niet optimaal benut worden.  Stel thema’s als diversiteit en inclusiviteit aan de kaak. Als Nederlanders moeten we beseffen dat het niet in elke cultuur gangbaar is om zomaar ons mening te uiten op de werkvloer. Een prettige inclusieve werksfeer creëren vergt dus ook een stukje zelfreflectie. Soms kan diversiteit leiden tot inefficiëntie en verwarring. Maar als de teamleider duidelijk begrijpt hoe mensen met verschillende achtergronden zich gedragen, kunnen juist die verschillen de grootste troeven van het team worden.  

Overweeg welke leiderschapsstijl het beste bij de groep in zijn algeheelpast. Hedendaags succes hangt af van het vermogen om van werknemers uit verschillende samenlevingen een team te vormen. Door algemene stereotypen te omzeilen en het gedrag van andere culturen langs alle schalen te leren ontcijferen kunt u als leidingevende en wij als land profiteren van de sterke punten van diversiteit. 

internationale

Diversiteit als competitief voordeel 

Organisaties hebben een competitief voordeel wanneer ze verschillen goed kunnen aansturen. Als u wilt dat iedereen zijn of haar maximale bijdrage levert is het belangrijk een prettige, inclusieve werksfeer creëren. Inleven in de cultuur van de medewerker helpt bij het communiceren van de eigen (bedrijfs) cultuur. 

Soms kan diversiteit leiden tot inefficiëntie en verwarring. Maar als de teamleider duidelijk begrijpt hoe mensen met verschillende achtergronden zich gedragen, kunnen juist die verschillen de grootste troeven van het team worden.  

Overweeg welke leiderschapsstijl het beste bij de groep in zijn geheel past. Hedendaags succes hangt af van het vermogen om van werknemers uit verschillende samenlevingen één team te vormen. Door algemene stereotypen te omzeilen en rekening te houden met zowel de heersende cultuur als de waarde cultuur van nieuwkomers, kunt u als leidingevende profiteren van de sterke punten van diversiteit. 

De intrinsieke motivatie van buitenlandse medewerkers is doorgaans zeer hoog. Ze brengen verfrissende inzichten met zich mee en zijn hoog opgeleid, ambitieus en bereid hard te werken om te slagen in ons land. Internationale verpleegkundigen zorgen voor energie op de werkvloer en een grotere efficiëntie van de werkprocessen. De succesvolle integratie van buitenlands zorgpersoneel levert een aanzienlijke bijdrage aan uw bedrijf, uw cliënten en ons gehele land.  

Kan uw organisatie ook een steuntje in de rug gebruiken als het aankomt op integratietrajecten voor internationaal personeel op de werkvloer?

Neem dan contact op met EMTG! Wij hebben ervaring met het werven en aansturen van internationale zorgprofessionals. Ons team van loopbaanbegeleiders geeft coaching en begeleiding aan verpleegkundigen, helpenden en verzorgden. DEen goede integratie is de sleutel tot succes. Zoekt u zorgpersoneel? Onze zorgprofessionals staan klaar voor u. Zoekt u naar hulp bij het begeleiding van medewerkers? Ook dan kunnen wij u helpen door middel van advies door onze coaches.

U kunt ook de whitepaper doornemen om meer informatie in  te winnen over EMTG. 

Translate