fbpx

2020 Een bizar jaar met een zilveren rand 

Wat een gek jaar hebben we achter de rug. We zijn allemaal geraakt door het coronavirus en, getuige de recente ontwikkelingen, is de ellende helaas nog niet voorbij. Ons leven werd op z’n kop gezet door COVID-19. Bovendien was er voor medewerkers in de gezondheidszorg ook nog de ongekende druk en vergrote verantwoordelijkheid op het werk 

Toch zijn er ook genoeg lichtpunten. Zo is EMTG sneller gegroeid dan dat we van tevoren hadden gedacht! We verwelkomden hele kundige en fijne collega’s en dankzij ons grotere team kunnen we jullie sneller de beste service leveren. Ons succes is niet onopgemerkt gebleven. 

And the winner is… 

Global Health and Pharma (GHP) deelt ieder jaar de Healthcare & Pharmaceuticals Awards uit. Ledereen bij EMTG is apetrots dat we dit jaar de prijs voor ‘Best Nursing Staffing & Recruitment Company 2020’ hebben gewonnen! Wij willen jullie als lezers bedanken voor de betrokkenheid bij EMTG. Het is ons een grote eer om het jaar af te sluiten met deze prachtige erkenning van onze wervingsinitiatieven 

Het onvolprezen recruitment team van EMTG is samen met de vele inspanningen omtrent integratie, taallessen en het professionele succes van de verpleegkundigen cruciaal voor de huidige groei van EMTG 

Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van onze recruiters, coaches, partners en natuurlijk de verpleegkundigen zelf. Het doet ons zeer goed dat onze innovatieve benadering van werving en directe arbeidsaanbiedingen door GHP is onderscheiden 

GHP: het wereldwijde platform voor de zorg 

GHP werd opgericht om op mondiaal niveau communicatienetwerken op te zetten en de samenwerking binnen de zorg te verbeteren aan de hand van thema’s en disciplines binnen drie hoofdcategorieën: Human, Animal & Environmental Health. Dankzij GHP kan een multidisciplinaire gemeenschap informatie binnen de internationale gezondheidssector gemakkelijk met elkaar delen om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van mens, dier en milieu 

De leden komen uit verschillende sectoren: academia, de industrie, openbare lichamen en gezondheidssystemen, regeringen en beleidsmakers, financiële instellingen, investeerders en regelgevende instanties. De onderscheidingen van GHP worden uitgereikt aan bedrijven die uitzonderlijke dienstverlening aan hun klanten leveren, marktleiders zijn in hun gebied of een unieke benadering bieden voor de levering van goederen en diensten. Elk genomineerd bedrijf is nauw betrokken bij de gezondheidszorg en de farmaceutische gemeenschap 

Door grondig onderzoek verzamelt het GHP-team op onafhankelijke wijze informatie. Het bedrijf in kwestie kan ook nog zelf materiaal aanleveren. Het definitieve oordeel wordt gegeven op basis van criteria zoals prestatie, levensduur, groei en innovatie. 

Prijs

Meerwaarde in de zorg 

Mede dankzij de erkenning van GHP en de tomelozet inzet van al onze medewerkers zijn wij als team in staat geweest om onze naamsbekendheid binnen de zorg te vergroten. Ons recruitment team werft de meest bekwame kandidaten die uiterst gemotiveerd zijn om in Nederland te komen werken. Door een effectief selectieproces heeft EMTG zich weten te vestigen als leider op het gebied van werving in de gezondheidszorg. 

Ook Academia Neerlandesa is een waardevolle partner. De verpleegkundigen die zich bij EMTG aansluiten spreken in de regel geen Nederlands. Na 1216 weken intensieve lessen Nederlandse taal en cultuur aan de Academia Neerlandesa zijn de studenten zover: ze kunnen verpleegkundige taken in het Nederlands uitvoeren. Vervolgens maken de kandidaten met het diploma in de koffer verwachtingsvol de oversteek. Nu begint het echte werk!   

Wij ervaren de grootste voldoening als het harde werken loont: de succesvolle integratie van een Europese verpleegkundige in de Nederlandse zorg. Wij worden er gelukkig van als zij zich op persoonlijk en professioneel vlak doorontwikkelen en zo een meerwaarde voor de zorg vertegenwoordigen. Binnen afzienbare tijd draaien ze mee en maken ze zich de Nederlandse gewoonten en feestdagen eigen, van regelmatig de fiets pakken tot het vieren van Sinterklaas.  

Prijs

De kracht van ons succes 

We danken ons succes in grote mate aan de veerkracht van ons personeel en de zorgmedewerkers tijdens COVID-19. Wij van EMTG streven ernaar om ook in 2021 aan de verwachtingen van zowel de verpleegkundigen als de zorginstellingen te voldoen.  

EMTG zal on-site en online beschikbaar blijven om snel op vragen te reageren en de gemeenschap te ondersteunen. Door regelmatig te communiceren met teamleden, partnerinstellingen en verpleegkundigen kunnen eventuele problemen direct worden aangepakt. Bovendien zorgt onze aanwezigheid in het buitenland voor direct contact met onze verpleegkundigen en kennis van het Europese zorgsysteem.   

Ons succes bestaat niet zonder onze geweldige klanten en collega’s. Bedankt voor jullie voortdurende inzet en steun. En natuurlijk de hartelijke felicitaties aan alle GHP Award-winnaars van 2020! 

Mocht u meer willen weten over EMTG en onze procedures, mail dan gerust uw vragen. Bekijk ons ook op Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn en maak deel uit van ons succes 

Wij willen tot slot iedereen een fijne jaarwisseling wensen en een gezond en gelukkig 2021! 

Translate