fbpx

Sturing van zorgpersoneel tijdens een pandemie

Door de pandemie is de werkdruk toegenomen in de zorgsector Een blinde focus op het vullen van het rooster kan ten koste gaan van de kwaliteit. Goede besluitvorming is dus van het grootste belangDaarom is het juist ten tijde van de coronacrisis essentieel dat een leidinggevende goed kan sturen en hier ook de tijd en ruimte voor neemt. In de praktijk zie je dat rollen, taken en bevoegdheden door elkaar heen gaan lopen en afspraken niet meer nagekomen worden. Met name in de zorgsector is een enorme reactie op gang gebracht om soms zeer zieke mensen op te vangen. Lees verder voor tips bij sturing van zorgmedewerkers.  

Sturing

Personeel bijsturen 

In de praktijk zie je managers balanceren tussen belangen op korte en lange termijn. Het slechte functioneren van een medewerker wordt vanwege het personeelstekort vaak niet aan de kaak gesteldManagers, stop met balanceren! Met goede mensen in je team is de kans van slagen veel groter. Al het personeel, inclusief managers en zorgcoördinatoren, dient zich wel bewust te zijn van taken, rol en bevoegdheden 

Als medewerkers niet aangesproken worden, dan gaat het personeel elkaar ook niet aanspreken. Door het met elkaar over rollen, bevoegdheden en taken te hebben, creëer je niet alleen duidelijkheid voor de medewerkers, maar ook voor de zorgcoördinatoren en de manager zelf. Zo niet, dan kunnen afspraken uit het team een eigen leven gaan leiden.

Vijf tips 

  • Maak tijd voor je team. Zorg dat er verbindingen ontstaan. Teamontwikkeling is een voortdurend proces en stopt nooit. Eenmalige interventie m.b.t. teamontwikkeling zet geen zoden aan de dijk 
  • Deel jouw visie met je team en maak een plan. Doen we de juiste dingen? Wat is het komende jaar belangrijk? Neem je team mee in het vormen van een plan en kader dat proces niet te veel in.   
  • Gebruik een teamplan om structuur aan te brengen. Deel taken, deadlines en vergaderingen via een memobord of op een on-line locatie, zoals een website.   
  • Maak het team gezamenlijk verantwoordelijk. Zo kan je werknemers beter motiveren en voelen ze zich meer betrokken bij de organisatie. 
  • Artificial intelligence! Kijk hoe andere organisaties dit doen. Zet in op slimme technologie. 

Kwaliteit verbeteren en waarborgen 

Het is belangrijk dat er binnen een team sprake is van collegiale ondersteuning. Echter, de aansturing en ontwikkeling van een beginnende medewerker mag niet op het bord worden gelegd  van een collega, tenzij deze is vrijgemaakt voor die taak en over bewezen deskundigheid beschikt 

In de praktijk zullen protocollen voor de begeleiding vanwege de werkdruk niet altijd voldoende gevolgd worden. Daarom is de rol en de kwaliteit van de leidinggevende essentieel als het aankomt op de sturing van zorgpersoneel in tijden van crisis. 

Hebben de mensen in het bedrijf hun focus op de dingen die van belang zijn voor het bedrijfsproces? De missie en de visie van de organisatie moet eerst duidelijk in kaart worden gebracht. Door sturing te geven aan jouw instelling zorg je ervoor dat er duidelijkheid is over de te varen koers. 

Sturing

Het groeiende belang van sturing 

In 2012 waren er 2,7 miljoen 65-plussers. De verwachting van het CBS is dat er in 2040 niet minder dan 2 miljoen 65-plussers (4,7 miljoen) zijn bijgekomen.  

Vanaf 2025 zal ook de groep 80-plussers toenemen. Dit betekent dus dat de vraag naar zorg sterk omhoog zal gaan. 

Al met al zal het verbeteren van de richtlijnen hopelijk meer potentiële zorgverleners in de toekomst over de streep trekken zodat het personeelstekort sneller opgelost kan worden. Een toenemende vraag in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, klinieken en verpleeghuizen heeft onder andere tot gevolg dat de werkdruk toeneemt. Er zal daardoor meer geld omgaan in de zorg en beslissingen in de bedrijfsvoering zullen sneller genomen moeten worden 

Wie in zo’n dynamische werkomgeving succesvol is, verstaat de kunst van op de juiste manier sturing geven. 

Bronnen: 

https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/cijfers-vergrijzing 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_329558_22/1/ 

Neem contact met ons op als u zorgpersoneel zoekt.  

Wij besparen u de zoektocht naar gekwalificeerd zorgpersoneel voor uw organisatie. Wij helpen u bij de plaatsing van collega’s in de thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, GGZ zorgcentra en in de GHZ wordt

Onze verpleegkundigen hebben voldoende werkervaring en hebben Nederlands geleerd voordat zij in Nederland aan de slag gaan. Daarnaast begeleiden wij de verpleegkundige bij het vormgeven van zijn of haar leven in Nederland en tijdens het integratietraject binnen uw organisatie 

Zoekt u zorgpersoneel? Onze verpleegkundigen staan klaar voor u. 

 

Translate