fbpx

Waarom kiezen internationale zorgprofessionals voor Nederland?

Op landelijk niveau is er een groot tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel. In ziekenhuizen zijn er te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen en ook in de thuiszorg, VV&T en gehandicaptenzorg is het personeelstekort dagelijks voelbaar 

De vergrijzing speelt een grote rol in het tekort. Anno 2003 waren er namelijk per 100 werkende personen tussen de 15 en 65, 22 ouderen. In 2040 zullen er tegenover iedere 100 personen in de beroepsbevolking 43 ouderen staan. Daar komt bij dat de technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat deze ouderen langer zullen leven en meer eisen aan de gezondheidszorg zullen stellen.  

Om dit tekort tegen te gaan, werven Nederlandse zorginstellingen steeds vaker verpleegkundigen uit het buitenland. Misschien speelt uw organisatie ook met dit idee, maar weet u nog niet zeker of u de sprong moet wagen. Dit artikel zet uiteen hoe zorginstellingen profijt kunnen halen uit buitenlands personeel. 

Maar allereerst de vraag: waarom kiezen buitenlandse zorgprofessionals eigenlijk voor Nederland? 

  1. Persoonlijke omstandigheden

Globalisatie is een fenomeen dat het krimpen van afstanden in de wereld beschrijft. De wereld is één grote economie, maar is ook op sociaal gebied hechter geworden. Het is dan ook niet raar dat veel mensen voor de liefde emigreren. In de zorg is dat niet anders 

  1. Werkomgeving

Volgens de statistieken van Eurostat is de vacaturegraad binnen de gezondheidszorg het laagst in Griekenland, Spanje, Cyprus, Polen, Portugal en Slowakije. Dat wil zeggen dat het aantal vacatures als aandeel van het totaal aantal arbeidsplaatsen het kleinst is in die landen. Men zou kunnen zeggen dat dit wijst op een ruime arbeidsmarkt in zorg en welzijn, aangezien het vacatureaanbod relatief laag is.  

Gezien de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in deze sector, is het dus niet gek dat verschillende organisaties de oplossing zien in verpleegkundigen werven uit onder andere Portugal en Spanje. De werkgelegenheid gekoppeld aan de Nederlandse arbeidsvoorwaarden maakt het dus aantrekkelijk voor Europese zorgprofessionals om naar Nederland toe te trekken. 

internationale

  1. Professionele uitdaging

In Nederland hebben we meerdere branches als het aankomt op verpleegkunde. Het veld is dus erg breed met tal van specialisaties. Ook verschilt onze werkcultuur enigszins met die in andere landen. Daarom geeft het zorgprofessionals de mogelijkheid om hun carrièrepad verder te ontwikkelen en op professioneel niveau te groeien.  

Ze maken kennis met een andere werkcultuur waarin ze nieuwe vaardigheden op het gebied van verpleging ontwikkelen. Door te kijken hoe het beroep in Nederland wordt uitgeoefend, leren de internationale zorgprofessionals het een en ander over een keur aan afdelingen binnen de zorg 

  1. Persoonlijke ontwikkeling

Naast het ontwikkelen van nieuwe professionele vaardigheden, biedt Nederland de internationale zorgprofessionals ook een kans om op persoonlijk vlak te groeien. Ze zullen een nieuwe taal leren en zich moeten aanpassen aan andere normen en waarden. Via een zorginstelling worden cursussen aangeboden en zo bouwen ze niet alleen meer kennis op, maar leren ze ook nieuwe mensen kennen 

  1. Avontuur aangaan en levensstijl

De werkcultuur van Nederland verschilt natuurlijk met andere landen binnen de EU. Zo zijn wij het gewend om een vrijmibo te houden en werken veel mensen 36 of zelfs 32 uur per week. Dit is laag in vergelijking met onze buurlanden waar het de norm is om vijf volle werkdagen te draaien 

Ook is er in Nederland relatief veel vrijheid. Vrijheid van meningsuiting is een van de rechten waar wij als land om bekend staan. Zodra een grote groep ontevreden is over iets, kunnen ze gebruik maken van hun recht om te protesteren. Verder zijn veel mensen avontuurlijk ingesteld en is Nederland een uitstekende uitvalsbasis voor reizen door Europa.  

Dit alles maakt het aantrekkelijk voor internationale zorgprofessionals om voor Nederland te kiezen. 

Wat heeft de Nederlandse zorg hier aan? 

De inzet van medewerkers uit het buitenland kan bijdragen aan het oplossen van de personele problemen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Nederland. Er zijn grote personele tekorten, terwijl de pilots en projecten met de inzet van buitenlands personeel nog relatief in de kinderschoenen staan 

Bij EMTG zijn we al bijna een decennium bezig om hooggekwaliceerde verzorgenden, helpenden en verpleegkundigen naar Nederland te halen. En niet zonder succes! Elke zorgprofessional die we in het buitenland werven vormt een oplossing voor het Nederlandse tekort aan personeel en dus een oplossing voor zorginstellingen 

En voor de betreffende zorgverlener is het een kans op een toekomst met werk en persoonlijke onplooiing. Een win-winsituatie dus! Bij EMTG houden we een strenge en zorgvuldige selectieprocedure die we gaandeweg hebben perfectioneerd. De cijfers liegen er niet om: 98% van onze kandidaten dienen ook daadwerkelijk hun contract tot het eind uit 

Wilt u meer weten over hoe u ook internationale verzorgenden, verpleegkundigen en helpenden kunt aantrekken? 

Bij EMTG verwelkomen we op consistente basis betrokken, bekwame en hoog opgeleide zorgprofessionals vanuit de gehele EU. De zorgprofessionals krijgen vooraf de mogelijkheid om een traject af te leggen waarbij ze een intensieve cursus Nederlandse taal en cultuur kunnen volgen. Ze worden begeleidt door een coach, zodat ze zich makkelijker kunnen aanpassen aan de Nederlandse cultuur en maatschappelijke kwesties 

Mocht uw zorginstelling hulp nodig hebben om openstaande vacatures te vervullen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met EMTG 

U kunt ook de whitepaper doornemen om meer informatie in  te winnen over EMTG. 

Translate