fbpx

BIG-registratie voor internationale zorgprofessionals  

Wanneer zorginstellingen een internationale zorgprofessional willen aannemen, dient er een bewijs van taalvaardigheid aangeleverd worden. Na erkenning van het diploma volgt een aanvraag voor BIG-registratie. Dit is een kwaliteitsregister en een zorgprofessional kan alleen een erkenning krijgen indien zijn/haar kennis en vaardigheden van gelijkwaardige inhoud en niveau zijn als in Nederland. Voor internationale zorgprofessionals die in Nederland willen werken, is het dus van cruciaal belang om Nederlandse taallessen te volgen en een BIG-registratie te verwerven. Zo ontstaan er geen misverstanden tussen zorgprofessional en cliënt en kan optimaal samengewerkt worden. In deze blog zullen wij de stappen en procedures voor het registreren van een internationale zorgprofessional doornemen. 

Benodigdheden voor een BIG-registratie  

Er zijn verschillende procedures voor het aanvragen van de BIG-registratie. Deze zijn afhankelijk van het type diploma, land van herkomst van het diploma en bewijs van bevoegdheid van de zorgprofessional. In de procedure Verklaring van vakbekwaamheid is het toetsen van de Nederlandse taalvaardigheid een belangrijk onderdeel. Voor de aanvraag van een BIG-registratie moeten aanvragers een geldig diploma (of gewaarmerkte kopie) aanleveren voor het beroep waarvoor zij de registratie indienen. Andere criteria zijn: een geldig kopie van het paspoort, een bewijs van verblijfplaats, een curriculum vitae en een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid. Nadat de juiste documentatie is verkregen, kost het € 85 bij om de procedure voor inschrijving te starten. Een geregistreerde zorgprofessional kunt u voor onbeperkte tijd inzetten.  

Automatische Erkenning

Bij de procedure Automatische erkenning moet de zorgprofessional meteen een bewijs van taalvaardigheid aanleveren. Hij of zij wordt direct ingeschreven in het BIG-register. Hiervoor wordt beoordeeld of het diploma overeenkomt met de minimum opleidingseisen die binnen de EER zijn afgesproken. Omdat deze specialistenopleidingen aan de Europese minimumeisen voldoen, worden opleidingstitels die zijn behaald na het voltooien van een van deze opleidingen door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten erkend, zonder de gevolgde opleiding inhoudelijk te beoordelen. Daarnaast wordt voor registratie in het BIG-register gevraagd om een aantal documenten. Hiermee verklaart de zorgprofessional dat er geen bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn.  

Erkenning beroepskwalificaties 

Wanneer een diploma niet automatisch erkend wordt is een erkenning van beroepskwalificaties nodig. Deze procedure is gebruikelijk voor aanvragers met een diploma uit een EU-lidstaat, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurt wanneer een opleidingstitel niet is vermeld in de richtlijnHierbij wordt gekeken naar de inhoud van de gevolgde opleiding in vergelijking met een Nederlandse opleiding. De Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) beoordeelt alle kwalificaties.  Wanneer er (flinke) verschillen zijn wordt gekeken of deze worden overbrugd door een andere opleiding of beroepservaring. Zo niet, dan kan de zorgprofessional gevraagd worden om een stage of bij- en nascholing te volgen. 

Ook is er een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid op niveau B1 van het Common European Qualifications Framework nodig. Na afronding van de aanmelding ontvangt de zorgprofessional van BIG een verzoek om het originele diploma en cursusoverzicht ter controle naar de Nuffic te sturen. De Nuffic informeert BIG over de uitkomst. 

Verklaring van vakbekwaamheid 

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgprofessionals met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat, zoals Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en landen buiten Europa. Het proces voor zorgprofessionals met een diploma behaald buiten een EER-land is anders en duurt langer.  

Ten eerste moet diegene in het bezit zijn van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning of Europese nationaliteit om in Nederland te mogen werken.  

Ten tweede zijn de eisen hoger, omdat het diploma eerst door de Nuffic moet worden beoordeeld en het eisenpakket anders is dan voor EU-diploma’s. De opleiding moet op een niveau zijn dat gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma. Relevante professionele ervaring kan meetellen.  

Alle aanvragers wordt bovendien gevraagd om deel te nemen aan de AKV-toets. Engelse taalvaardigheid maakt ook onderdeel uit van de toets. Daarnaast moeten verpleegkundigen een aanvullende beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) halen. Pas na het krijgen van een verklaring van vakbekwaamheid is het mogelijk om een BIG-registratie aan te vragen. 

Hulp nodig met BIG-registratie? 

EMTG kan uw zorginstelling ontlasten door administratieve rompslomp, zoals het aanvragen van een BIG registratie, op zich te nemen. Mocht u in zee willen gaan met EMTG, dan zullen wij alle behaalde diploma’s vooraf op echtheid controleren. We helpen de zorgprofessional vervolgens met de registratie in het BIG-register.  

In de eerste maand vergezelt een intern werkbegeleider in uw instelling de zorgprofessional. Onze intern werkbegeleiders zijn ervaren Nederlandse verpleegkundigen. Het enige wat u hoeft te doen is aangeven wat voor type zorgprofessionals u voor uw organisatie wilt werven. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen en de whitepaper bekijken. 

Translate