fbpx

Stereotypen over buitenlandse zorgprofessionals doorbreken 

Integratie komt van twee kanten. Het is belangrijk dat we internationale zorgprofessionals niet aan hun lot overlaten wanneer ze hier arriveren. EMTG zorgt voor begeleiding van zorgprofessionals vanaf de werving in het buitenland tot aan de werkvloer van uw zorginstelling. Het is belangrijk dat zowel nieuwe werknemers als werkgevers elkaar goed leren kennen, met kennis van zaken en een positieve insteek. Omdat er een aantal stereotypen rond internationale zorgprofessionals hangen, is het cruciaal om buitenlandse collega’s met open vizier tegemoet te treden en de vooroordelen te laten varen. In deze blog zullen we de stereotypen ontleden en doorbreken. 

Internationale zorgprofessionals hebben moeite met communicatie 

De zorg staat bekend als een sector van communicatie. Om efficiente en veilige zorg te kunnen verlenen is het van belang dat relevante informatie door alle betrokkenen wordt begrepen. Dit betekent echter niet dat we van internationaal personeel kunnen verwachten dat ze direct de Nederlandse taal vloeiend spreken.  

Het leren van een nieuwe taal is namelijk een proces dat geleidelijk verbetert. Daarom laat EMTG EU-zorgprofessionals in samenwerking met Academia Neerlandesa een traject doorlopen dat bestaat uit het bestuderen van de Nederlandse taal (op B1 niveau) en cultuur.  

Hieronder kunt u kennismaken met de Spaanse Helena die pas anderhalf jaar in Nederland woont en door middel van hard studeren en sociale activiteiten al goed Nederlands spreekt.  

Natuurlijk kan menig zorginstelling geen anderhalf jaar wachten totdat een nieuwe collega de taal volledig machtig is. Daarom zorgt EMTG voor fulltime Nederlandse taallessen waarbij de zorgprofessionals gedurende hun cursus verblijven op de campus van Academia Neerlandesa. Hierdoor zijn ze constant bezig met de Nederlandse taal en cultuur waardoor ze binnen 3 à 4 maanden onze taal voldoende beheersen om aan de slag te kunnen in Nederland.  De communicatie met cliënten en collega’s kan op deze manier efficiënt verlopen en ze zijn in staat om medische rapporten op te stellen. 

Culturele verschillen zijn te groot 

Een andere mythe is dat internationale zorgprofessionals allemaal omgeschoold dienen te worden. Dat is niet helemaal waar. Over de hele wereld wordt er zorg verleend. Natuurlijk zijn er wel verschillen in werkwijzen en verantwoordelijkheden.  

Door nieuwe medewerkers op goede wijze op te nemen in de organisatie voelen ze zich meer betrokken, waardoor ze productiever zijn en minder snel zullen vertrekken. Het is dus belangrijk om na te denken over ‘onboarding’. Onboarding gaat verder dan een eenvoudige introductie tot de werkplek. Onboarding verwijst naar het mechanisme waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis en vaardigheden vergaren, maar ook gedrag verwerven om insiders te worden binnen de organisatie.   

In Italië is de organisatie bijvoorbeeld hiërarchischer gestructureerd dan in Nederland. Hier heerst er een meer horizontale cultuur waarin iedereen gelijkwaardiger wordt behandeld. De werktijden zijn ook verschillend. In Nederland werk je meer dagen terwijl je in andere landen misschien meer uren werkt. Daarom kost het tijd voor zorgprofessionals om zich aan te passen. Taakinhoudelijk vallen de verschillen echter heel erg mee.  

Juist doordat wij zorgprofessionals uit verschillende landen werven, kan de zorg voordeel halen uit de sterke punten van andere culturen en opleidingsprogramma’s. Zo hebben Spanjaarden met een academische graad een betere technische achtergrond dan een vergelijkbare zorgprofessional die in Nederland is opgeleid. 

Internationale zorgprofessionals vertrekken op korte termijn weer  

Het idee dat internationale werknemers naar Nederland toe gaan om ervaring op te doen en geld te verdienen en er vervolgens weer vandoor gaan, geeft een vertekend beeld. Wanneer je net je hele hebben en houden naar het buitenland hebt verplaatst voor een mooie nieuwe baan, ga je niet zo snel weer terug. Internationale werknemers investeren namelijk veel tijd in het zoeken van een huis, maken nieuwe vrienden en regelen wellicht een goede school voor de kinderen. Met de huidige technologie is het makkelijk om te communiceren met familie in het buitenland en ze op te zoeken tijdens vakanties. De factor heimwee weegt dus minder zwaar dan vroeger.  

Zonder familie in de buurt zijn internationale zorgprofessionals erg op zichzelf aangewezen. Bij EMTG zetten we loopbaanbegeleiders in om EU-zorgprofessionals zakelijk en privé te  begeleiden zodat het integratieprocess vlot verloopt en ze zich eerder op hun gemak zullen voelen in Nederland. Na aankomst in Nederland organiseert EMTG uitjes naar bijvoorbeeld pretparken, natuurparken en steden en nemen we ze mee naar kroegen en eettentjes om de lokale lekkernijen te proeven. Ze krijgen dus echt de Nederlandse ervaring! 

Overweegt uw zorginstelling om internationaal zorgpersoneel in te zetten? 

Bij EMTG verwelkomen we elke maand een nieuwe groep EU-zorgprofessionals die klaarstaat om bij u aan de slag te gaan. U bent van harte welkom om vrijblijvend contact op te nemen met ons adviesteam.  Ook is er de mogelijkheid om onze whitepaper door te nemen om meer informatie te vergaren over het EMTG traject.  Samen met u kunnen we de stereotypen verder doorbreken.

 

Translate