fbpx

Razumevanje Nizozemskega zdravstvenega sistema

Nizozemska je znana po enem najboljših zdravstvenih sistemov na svetu. Od leta 2005. spada po Evropskem indeksu potrošnikov v zdravstvu (EHCI) med top 3 države v EU. Sistem temelji na nekaterih ključnih principih, kot so dostopnost, solidarnost in visoko kvalitetne storitve. Tako je nastal BIG-register.

Če načrtujete živeti in delati na Nizozemskem, je pomembno omeniti da je po na Nizozemskem obvezno imeti vsaj osnovno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva splošno zdravniško oskrbo, zdravila in bolnišnično oskrbo. V tem članku boste spoznali kako deluje nizozemski zdravstveni sistem, ki temelji na štirih zakonih.

Kako deluje?

Nizozemsko zdravstveno varstvo upravlja vlada, dopolnjuje pa ga zasebno zdravstveno zavarovanje. Te zavarovalnice niso neprofitne in morajo realizirani dobiček razporediti v rezerve ali ga vrniti potrošnikom v obliki nižjih premij.

V središču fundacije je poslanstvo zagotavljanja dostopnosti zdravstvenih zavarovanj tistim, ki se ne morejo zavarovati, pa mora biti vedno na voljo podpora. Zato je nizozemski zdravstveni sistem razdeljen na 4 osnovne zakone, povezane z zdravstvenim varstvom:

  • Zakon o zdravstvenom zavarovanju(Zorgverzekeringswet)
  • Zakon o dolgotrajni oskrbi (Wet langdurige zorg)
  • Zakon o socialni pomoči (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Zakon o Mladini (Jeugdwet) 

zdravstvenega

Zakon o zdravstvenem zavarovanju

Vsak prebivalec mora poleg plačanih davkov, imeti tudi svoje zdravstveno zavarovanje. Za izbiro zavarovalnice obstaja svobodna izbira. Tisti, ki imajo letni dohodek pod 31.138 EUR, pa so upravičeni do mesečnih zdravstvenih dajatev od 2. do 83. EUR, odvisno od dohodka.

Zavarovalnice morajo sprejeti vse posameznike ne glede na zdravstveno stanje, starost ali ozadje. Vsa zavarovanja morajo zagotavljati, da je zdravstveno varstvo na voljo v osnovnem paketu za vse njihove zavarovance; lahko pa letno spremenijo pokritost, izdelke in stroške. Iz tega razloga sta december in januar znana kot “zavarovalna meseca”, ker je to čas, da spremenite zavarovanje za naslednje leto in preverite, ali še vedno ustreza vašim zdravstvenim potrebam.

Zakon o dolgotrajni oskrbi

Ta zakon je bil vzpostavljen za oskrbo tistih, ki potrebujejo stalno oskrbo na domu. Sem spadajo ranljive skupine, kot so starejši, ljudje s kroničnimi boleznimi in ljudje z duševnimi ali psihiatričnimi motnjami. Za stranke, ki so prejele oceno za posebne potrebe, je mogoče skrbeti doma ali v domu za ostarele.

Zakon o dolgotrajni oskrbi temelji na solidarnosti in ga krije obvezno zavarovanje pod nadzorom države. To pomeni, da so prebivalci samodejno zavarovani po nizozemskem sistemu socialne varnosti in so upravičeni zaprositi za podporo, če oni ali družinski član potrebujejo pomoč.

zdravstvenega

Zakon o Socialni pomoči

V okviru družbene odgovornosti je bilo odločeno, da je potreben zakon, ki ljudem pomaga, da čim dlje živijo samostojno doma in čim dlje sodelujejo v skupnosti. Ta zakon je bil sprejet leta 2015, da bi se odgovornost za zagotavljanje podpore invalidom lahko prenesla z države na lokalne oblasti. Dane so posamezne določbe, lokalne oblasti pa morajo zagotavljati tudi splošno pomoč ljudem, ki potrebujejo podporo. Cilj teh določb je zagotoviti, da so lahko vsi ne glede na invalidnost, dejavni člani družbe. Zato so po vsej državi na voljo gospodinjstva, dejavnosti v skupnosti, zavetišča za brezdomce, podporni centri za žrtve nasilja v družini.

Zakon o mladini

Zagotavljanje pomoči in oskrbe mladim in njihovim družinam je zaščiteno s tem zakonom. Za podporo lahko zaprosijo osebe do 18. leta (v posebnih primerih do 23. leta), ki se ukvarjajo s starševskimi in razvojnimi težavami, psihološkimi težavami in motnjami. Otroci, ki imajo resne težave, niso zajeti v tem zakonu, ker spadajo pod zakon o dolgotrajni oskrbi.

Osnova tega zakona je povečati preventivno oskrbo in podporo zgodnjemu posredovanju, tako da bodo otroci odraščali v varnem okolju in dobrih razmerah, da bodo lahko sčasoma postali samostojni in produktivni člani družbe. Lokalne oblasti so odgovorne za izvajanje ukrepov zaščite otrok in služb za rehabilitacijo mladih.

zdravstvenega

Zaključek

Čeprav nizozemski zdravstveni sistem dopolnjuje zasebna zdravstvena zavarovalnica, ga vodi vlada, ki zagotavlja, da ima vsak prebivalec osnovno zdravstveno zavarovanje. To je mogoče z različnimi zakoni, povezanimi z zdravstvom, ki se osredotočajo na solidarnost in dobro počutje prebivalcev vseh starosti in potreb.

Za več informacij o zdravstvenem sistemu na Nizozemskem kliknite tukaj.

Z naraščajočim staranjem prebivalstva in dolgoročno podporo zakonov obstaja povpraševanje po zdravstvenih delavcih. Ali ste medicinska sestra [ali negovalka], ki želi živeti in delati na Nizozemskem? Potem imamo dobre novice in vi lahko igrate vlogo pri naraščajočem stanju nizozemskega zdravstvenega sistema. EMTG nudi strokovno vodstvo tistim, ki se odločijo, da se pridružijo našemu programu. Za več informacij se obrnite na lokalnega rekruterja.

Translate