• 24
  • mrt

Praktiserend verpleegkundige is gemiddeld jonger

De verpleegkundigen die nu in het BIG-register staan, zijn gemiddeld jonger dan vóór de grootscheepse herregistratie in 2013. Het aandeel verpleegkundigen jonger dan veertig steeg van 33 procent in 2013 naar 37 procent in 2014. Dat meldt het CBS.

Veertigplussers doorgehaald
De reden hiervoor is dat de meeste verpleegkundigen die tijdens de herregistratie niet aan de werkervaringseis en/of scholingseis voldeden, veertigplus waren. Deze leeftijdsgroep bleek vaker niet meer werkzaam in de zorg, of bekleedde inmiddels een andere positie binnen de zorg waardoor ze niet meer voor herregistratie in aanmerking kwamen (of ze kozen ervoor om de CITO-toets voor herregistratie niet te maken). Het gevolg is dat deze groep werd doorgehaald in het BIG-register.

Geregistreerde verpleegkundigen afgenomen
Het aantal geregistreerde verpleegkundigen is sowieso flink gedaald als gevolg van de herregistratie. Volgens het CBS waren er eind 2014 zo’n 180 duizend in het BIG-register geregistreerde verpleegkundigen in Nederland, een derde minder dan de 267 duizend in 2013.  Het aantal geregistreerde niet-werkzame verpleegkundigen is helemaal explosief gedaald: dat aantal nam af van 47 duizend in 2013 naar zesduizend in 2014.

Lees ook het bericht dat Nursing hierover al eerder publiceerde: ‘Aantal verpleegkundigen flink afgenomen na herregistratie’>>>

Comments are closed.